Menedżer plików

Zmiana atrybutów plików

Aby zmieniać prawa dostępu do plików lub folderów musimy uzyskać dostęp do menadżera plików. By tego dokonać trzeba zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin. Możesz tego dokonać wpisując link wg. wzorca http://twoja-domena.pl:2222. Po zalogowaniu w menu panelu mamy dostępny link "Menedżer plików". Link znajduje się w sekcji "Twoje konto" lub możemy skorzystać z linku dostępnego w głównym menu pod nazwą "Twoje pliki". Aktualne prawa dostępu wyświetlają się w kolumnie "Perm." (druga kolumna po nazwie folderu/pliku). Żeby zmienić prawa dostępu do pliku/folderu musimy:

 1. Zaznaczyć plik/folder, na którym chcemy zmienić prawa, dokonujemy tego stawiając "ptaszka" w ostatniej kolumnie.

 2. Wprowadzamy numer atrybutu do pola tekstowego znajdującego się u dołu tabeli.

 3. Kliknąć przycisk "set Permisions" dla potwierdzenia.

Najczęściej stosowane zestawy praw dostępu przedstawiono poniżej:

Pliki

 • 600 Niedostępny

 • 644 Odczyt dla wszystkich (np. dokument HTML )

 • 666 Odczyt i zapis przez wszystkich (np. plik HTML stworzony za pomocą skryptu)

 • 755 Wykonywanie przez wszystkich (np:.skrypty)

 • 777 Zapis i wykonywanie przez wszystkich. (Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa - zalecane)

Katalogi

 • 711 Odczyt plików w katalogu, ale nie jego zawartości

 • 755 Odczyt i zawartość katalogu dla wszystkich

 • 777 Pełny dostęp, odczyt/zapis/usuwanie dostępnych folderów (niezalecane)

Tagi: bezpieczeństwo, zabezpieczenia, zabezpieczenie, Direct Admin, DirectAdmin, ftp, chmod, atrybuty, prawa dostępu, menadżer plików, zarządzanie plikami, edycja plików


Autor: Biuro Obsługi HostSol.pl

Wydrukuj ten wpis