Różne właściwości

Cron, zadania Cron'a

Aby uzyskać informację o aktualnej pracy crona, należy wejść w link "Harmonogram Zadań (Cronjobs)" znajdujący się w sekcji Zaawansowane.

Zadania Crona są zbiorem zaplanowanych komend systemowych. Np, jeżeli chcesz uruchomić skrypt CGI w każdy poniedziałek rano, powinieneś zrobić to poprzez menu zadań Crona. Ustawienie wartości minut, godziny, dnia, miesiąca, oraz dnia tygodnia (Poniedziałek - niedziela; przyporządkowujemy im numer od 0 do 7). Jakakolwiek wartość może zostać zignorowana, gdy wstawimy znak (*) w pole edycji.

W powyższym przykładzie, ustawiamy updater.cgi, aby uruchamiał się codziennie o północy.

Także można w specyficzny i dokładny sposób oddzielić czas używając przecinka (np. 1,2,3 jako minuty 1, 2 i 3).

Także można w specyficzny sposób zaznaczyć rozpiętość, stosując kreskę (np.. 5-7 jako minuty 5 do 7).

Także można w specyficzny sposób użyć odstępu używając znaków: gwiazdki, slasha, liczba. (np: */2 jako każda 2-ga minuta.)

Możesz tworzyć kombinacje włączając więcej rzeczy do schematu. (np.: 1,5,11-15,30-59/2 (minuty 1, 5, 11 do 15 i każda 2-ga minuta pomiędzy 30 i 59).

Zapamiętaj klikając "Dodaj", kiedy wpiszesz swoje dane.

Tagi: Direct Admin, DirectAdmin, cron, skrypt, zadania corn, zadania crona, skrypty php, skrypty cgi, uruchamianie skryptów, uruchamianie skryptu, automatycznie wywoływanie skryptu, cykliczne uruchamianie skryptu, harmonogram, zadania


Autor: Biuro Obsługi HostSol.pl

Wydrukuj ten wpis