Bazy danych mysql

Dodawanie użytkowników do bazy danych

Baza danych może mieć więcej niż jednego użytkownika, który ma do niej dostęp. Aby dodać kolejnego użytkownika bazy danych, należy zalogować się do panelu DirectAdmin. Kolejny krok to w sekcji "Twoje kotno" wybieramy "Menadżer MySQL". W nowym oknie klikamy w nazwę bazy danych, dla której chcemy dodać nowego użytkownika, następnie klikamy "Załóż Nowego Użytkownika Bazy Danych". Teraz przyszła kolej na wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, wszystko zatwierdzamy przyciskiem "Utwórz"

W głównym menu zarządzania bazami danych możesz podejrzeć ile użytkowników posiada dana baza danych.

Tagi: Direct Admin, DirectAdmin, mysql, phpmyadmin, baza danych, bazy danych, zarządzanie bazami danych, zarządzanie mysql, dodawanie użytkowników do bazy, modyfikowanie użytkoników bazy danych, prawa dostępu do bazy danych, użytkonicy bazy danych, użytkonicy mysql, dostęp mysql, modyfikowanie mysql, prawa mysql


Autor: Biuro Obsługi HostSol.pl

Wydrukuj ten wpis