Menedżer plików

Kopiowanie plików

Aby uzyskać dostęp do menadżera plików musimy zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin. Możesz tego dokonać wpisując link wg. wzorca http://twoja-domena.pl:2222. Po zalogowaniu w menu panelu mamy dostępny link "Menedżer plików". Link znajduje się w sekcji "Twoje konto" lub możemy skorzystać z linku dostępnego w głównym menu pod nazwą "Twoje pliki". Kopiowanie plików to prosta czynność. Po pierwsze przechodzimy do katalogu, z którego chcemy skopiować pliki. Poniżej przykład, w którym jesteśmy w katalogu głównym dla konta i chcemy skopiować plik ".shadow" do katalogu public_ftp.

W katalogu tym, zaznaczmy pliki, które chcemy skopiować. Gdy zaznaczymy już wszystkie pliki, kopiujemy je do schowka przyciskiem "Add to Clipboard". Kolejną czynnością jest wejście do katalogu, do którego chcemy skopiować pliki i naciśnięcie przycisku "Copy Clipboard Files here". Menedżer plików czasem może zapytać, czy chcemy nadpisać pliki, jeśli pliki o tej samej nazwie istnieją w docelowym folderze. Jeśli zaznaczysz "nie" to skopiowane zostaną tylko pliki, których nie ma w folderze docelowym. Kiedy kopiowanie zakończy się, możesz wejść do folderu docelowego i przejrzeć skopiowane pliki.

Tagi: bezpieczeństwo, Direct Admin, DirectAdmin, chmod, prawa dostępu, kopiowanie strony, menadżer plików, zarządzanie plikami, edycja plików, kopiowanie plików, przenoszenie plików, przenoszenie strony


Autor: Biuro Obsługi HostSol.pl

Wydrukuj ten wpis