Bazy danych mysql

Usuwanie użytkownika z bazy danych

Aby utworzyć bazę danych, musimy zalogować się do panelu DirectAdmin. Kolejny krok to w sekcji "Twoje kotno" wybieramy "Menadżer MySQL". W nowym oknie wybieramy nazwę bazy, z której chcemy usunąć użytkownika. W oknie podobnym do tego poniżej widzimy użytkowników. Zaznaczamy tego użytkownika, którego chcemy usunąć i potwierdzamy przyciskiem "Delete Selected". Proszę pamiętać, że baza musi zawierać przynajmniej jednego użytkownika.

Tagi: Direct Admin, DirectAdmin, mysql, phpmyadmin, baza danych, bazy danych, zarządzanie bazami danych, zarządzanie mysql, usuwanie baz danych, usuwanie mysql, modyfikowanie użytkoników bazy danych, prawa dostępu do bazy danych, użytkonicy bazy danych, użytkonicy mysql, dostęp mysql, modyfikowanie mysql, prawa mysql, usuwanie użytkowników do bazy, kasowanie użytkowników bazy danych, kasowanie użytkowników mysql, użtkownicy mysql


Autor: Biuro Obsługi HostSol.pl

Wydrukuj ten wpis